Lấy nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử là cốt lõi để tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe

Trong thời đại công nghệ số, việc số hóa dữ liệu sức khỏe đã trở thành một xu hướng không thể tránh khỏi.

Bộ Y tế Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò then chốt của nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử trong việc tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân, từ đó thúc đẩy các ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trò chuyện với lãnh đạo Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia tại khu triển lãm Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ y tế trong chăm sóc sức khỏe diễn ra tháng 10 năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trò chuyện với lãnh đạo Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia tại khu triển lãm Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ y tế trong chăm sóc sức khỏe diễn ra tháng 10 năm 2023.

 

Vai trò của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia

Tái cấu trúc và Chuyển đổi Hạ tầng Công nghệ Thông tin

Theo ông Nguyễn Trường Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, đơn vị này đang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tái cấu trúc và chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số thống nhất, ổn định và linh hoạt. Việc áp dụng công nghệ điện toán đám mây được xem là giải pháp then chốt để đáp ứng yêu cầu của việc triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn trong ngành y tế.

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đã và đang xây dựng Trung tâm Dữ liệu y tế của Bộ Y tế với quy mô hiện đại, đảm bảo việc triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống liên quan. Điều này nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo phương án dự phòng đối với các dữ liệu quan trọng của ngành y tế.

Kết nối, Chia sẻ Dữ liệu Chuyên ngành

Bên cạnh việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia còn chịu trách nhiệm kết nối và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành y tế với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này nhằm đảm bảo tính thông suốt và tích hợp của dữ liệu trong toàn ngành y tế.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu số quốc gia, phục vụ triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Phát triển các Nền tảng Số Y tế

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đang đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành y tế. Trong đó, các nền tảng được tập trung phát triển bao gồm:

  • Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
  • Nền tảng quản lý tiêm chủng
  • Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử
  • Nền tảng quản lý trạm y tế xã

Việc phát triển và triển khai các nền tảng số này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ sở y tế, đồng thời cung cấp các công cụ hữu ích cho người dân trong việc quản lý và chăm sóc sức khỏe.

Đảm bảo An toàn, An ninh Thông tin

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề cấp, đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Đơn vị này cũng thực hiện các phương án đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định.

Điều này nhằm bảo vệ an toàn cho dữ liệu sức khỏe của người dân, đồng thời tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

Phát triển Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Y tế

Xây dựng Cơ sở Dữ liệu Chuyên ngành

Bên cạnh việc triển khai các nền tảng số, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia còn chịu trách nhiệm xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành như khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, nhân lực, thiết bị y tế, dược.

Các cơ sở dữ liệu này được phát triển phù hợp với định hướng phân cấp quản lý từ trung ương đến địa phương. Điều này nhằm hình thành nên cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, đáp ứng yêu cầu của việc khai thác dữ liệu một cách hiệu quả, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trong ngành y tế.

Khai thác Dữ liệu bằng Công nghệ Số

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cũng đang triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số để khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. Việc áp dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) sẽ giúp tăng cường năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực y tế.

Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành y tế, mà còn góp phần cung cấp các dịch vụ y tế thông minh, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Hỗ trợ Phát triển Hạ tầng Số Y tế tại Địa phương

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển hạ tầng số y tế tại các địa phương. Đơn vị này triển khai các giải pháp và phương án kỹ thuật nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất và tích hợp của hạ tầng số y tế từ trung ương đến địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các ứng dụng, dịch vụ y tế số.

Lấy Nền tảng Hồ sơ Sức khỏe Điện tử là Cốt lõi

Số hóa Dữ liệu Sức khỏe của Người dân

Bộ Y tế Việt Nam luôn lấy người dân làm trung tâm và coi nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử là cốt lõi để tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân. Điều này được thực hiện trên cơ sở thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa và các ứng dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Việc số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mà còn tạo nền tảng cho việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số y tế khác. Điều này góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách hiệu quả hơn.

Hình thành Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Y tế

Việc số hóa dữ liệu sức khỏe thông qua nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ hình thành nên cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Điều này giúp tích hợp và quản lý toàn diện thông tin sức khỏe của người dân, đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và chữa bệnh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế cũng sẽ là nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ y tế số, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành y tế một cách hiệu quả hơn.

Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Y tế

Số hóa dữ liệu sức khỏe thông qua nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Việc tích hợp và chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân giữa các cơ sở y tế sẽ giúp cải thiện công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, các ứng dụng y tế số dựa trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân, như tư vấn y tế từ xa, quản lý tiêm chủng, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tự chăm sóc sức khỏe.

Kết luận

Việc số hóa dữ liệu sức khỏe thông qua nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam. Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình này, thông qua các nỗ lực như tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển các nền tảng số y tế và hỗ trợ phát triển hạ tầng số tại địa phương.

Bằng việc lấy nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử làm cốt lõi, Bộ Y tế đang tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân, từ đó hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các ứng dụng y tế số, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách hiệu quả hơn.